Dula - průvodkyně počátky mateřství

„Dula“ je slovo pocházející z Řecka, které se dnes používá pro speciálně vyškolenou ženu, která nabízí služby určené těhotným a rodícím ženám a jejich rodině.

Hlavní náplní práce duly je doprovázení a poskytování zejména emocionální podpory v těhotenství, během porodu a v šestinedělí. Dula rodiče doprovází na jejich cestě a pomáhá jim naplnit jejich představy o porodu. Pomáhá vytvořit atmosféru při porodu, kdy se žena cítí bezpečně, může se uvolnit a plně se soustředit na samotný porod. Zná rodičku i její přání a představy týkající se porodu a může jí proto poskytnout specifický druh podpory. Snaží se ženě pomoci projít porodní zkušeností tak, aby její zážitek byl co možná nejlepší. Dula posiluje sebedůvěru ženy a pomáhá jí lépe zvládnout zákroky, které jsou nepříjemné, snižuje svou přítomností strach a napětí. Porod nahlíží jako nesmírně důležitý okamžik v životě ženy. Uvědomuje si, že způsob, jakým žena a dítě porod prožijí, společný začátek, je pro oba důležitý v mnoha rovinách.

Dula neposkytuje zdravotnické služby. Doplňuje práci lékařů a porodních asistentek.

Je připravena ženu doprovázet jak při porodu v nemocnici, tak v porodním domě nebo při porodu v domácnosti.

Jaké služby dula nabízí?

 • psychickou, fyzickou a emocionální podporu ženy v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí
 • individuální konzultace v těhotenství
 • spolupráci na přípravě porodního plánu
 • nepřetržitý doprovod během porodu
 • pomoc při hledání vhodné polohy nebo dalších úlevových prostředků během porodu
 • podporu pro partnera a rodinu
 • zkušenosti a podporu při zahájení kojení
 • podporu nové rodině v šestinedělí, předávání zkušeností s péčí o dítě
Ví se, že

 • přítomnost duly příznivě ovlivňuje dobu trvání porodu
 • doprovod duly snižuje pravděpodobnost ukončení porodu císařským řezem
 • ženy rodící s dulou méně často žádají o tlumení bolesti epidurální analgezií
 • u porodů s dulou je méně často třeba použít oxytocin
 • podpora duly při porodu posiluje důvěru maminky ve své schopnosti, posiluje vazbu mezi děťátkem a maminkou, pozitivně ovlivňuje vnímání miminka maminkou a vytváří dobré podmínky pro úspěšné kojení
(Z knihy Porod s dulou - Marshall H. Klaus, John H. Kennell, Phyllis H. Klaus)